Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή
Για τo ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με το διακριτικό σήμα MEDIFIRST ΑΛΙΜΟΥ και MEDIFIRST ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και τους εργαζομένους του, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, των ασθενών, των συνοδών των ασθενών, των συνεργατών της και όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την Πολυιατρείο, αποτελούν βασική προτεραιότητα. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το Πολυιατρείο συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και τον Ν. 4624/2019 καθώς και με κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετική με τα προσωπικά δεδομένα, την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τον Κώδικα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και τις Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ. Το Πολυιατρείο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή περιστατικών κλοπής, απώλειας και διαρροής προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση είναι διαθέσιμη στα σημεία υποδοχής των επισκεπτώνμας αλλά και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Πολυιατρείου.

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με το διακριτικό σήμα MEDIFIRST ΑΛΙΜΟΥ και MEDIFIRST ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς εσάς, θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας , έχει έδρα στην Αργυρούπολη -Αττικής, στην οδό Γερουλάνου 1 και Πολεμιστών, έχει ΑΦΜ 999862640 ανήκει στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και έχει λάβει ΑΡ.ΓΕΜΗ 51046/01ΝΤ/Β/02/33

1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
Κατά την προσέλευσή σας στο σημείο υποδοχής, στα πλαίσια της ορθής παροχής των υπηρεσιών μας, θα δημιουργήσουμε τον ατομικό φάκελο που θα συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες ιατρικές και μη πληροφορίες που απαιτούνται για να παρέχουμε σε εσάς υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας, έτσι απαραίτητα θα πρέπει να μας δηλώσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς όπως :
 • Δεδομένα Ταυτοποίησης σας όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
 • Δεδομένα Επικοινωνίας που συλλέγουμε στο στάδιο της υποδοχής σας όπως π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου κινητού/σταθερού/ φαξ
 • Δεδομένα Πληρωμής όπως π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες
 • Δεδομένα Ασφάλισης, τον ασφαλιστικό σας φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Ιδιωτική Ασφάλιση), προκειμένου το Λογιστήριο να γνωρίζει πώς θα τιμολογηθούν οι υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε και να σας ενημερώσουμε για το σχετικό κόστος. για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας προς εσάς
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων /πρώην ευαίσθητα, όπως ΑΜΚΑ/ΕΠΟΠΥ, φυσική κατάσταση, παθολογικά/κλινικά συμπτώματα, ιατρικές εξετάσεις, προσωπικό/ ή οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, αγωγή φαρμάκων, παρελθούσες νοσηλείες κ.λπ.) πληροφορίες εθνικότητας, κλπ
 • Δεδομένα Διακανονισμού όπως π.χ. δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των οικονομικών απαιτήσεων του Πολυιατρείου έγγραφα/ δικαιολογητικά που σχετίζονται με αυτήν
 • Δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη χρησιμοποίηση και υποβολή φόρμας παραπόνου η οποία υποβάλλεται ανώνυμα, όπως ονοματεπώνυμο (μόνο στην περίπτωση που το δηλώνει ο ίδιος ο παραπονούμενος διότι δεν απαιτείται) αριθμό τηλεφώνου.
 • Δεδομένα που συλλέγουμε όταν μας καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου.
 • Δεδομένα που συλλέγουμε από την υποβολή φόρμας επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου).
 • Τέλος δεδομένα εικόνας συλλέγουμε κατά την είσοδό σας στo κτίριο και τους χώρους μας από τη λειτουργία κλειστού κυκλώματος καμερών ασφαλείας (CCTV) για τη λειτουργία του οποίου εγκαίρως κατά την είσοδό σας στους χώρους μας ενημερώνεστε, τηρώντας απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλες τις πληροφορίες τις μεταχειριζόμαστε με εμπιστευτικότητα, ως απόρρητες και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να συλλέγουμε μόνο τις απαραίτητες σύμφωνα με τα ιατρικά πρότυπα και δεν θα τις επεξεργαστούμε για σκοπούς άλλους από όσους περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση.

2. Από ποιες πηγές συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;
Από εσάς, με την είσοδό σας στο σημείο υποδοχής για τη λήψη των ιατρικών υπηρεσιών μας, το προσωπικό μας μεριμνά να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα ατομικών στοιχείων, σε περίπτωση αδυναμίας σας, τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από το συνοδό του ασθενούς ή από οικείο του πρόσωπο.
Από εσάς, με τη δήλωση και συμπλήρωση εντύπων ερωτήσεων που θα συμπεριληφθούν στον ιατρικό ατομικό φάκελο σας , από ιατρικές εξετάσεις που μας προσκομίζετε, ιατρικές πράξεις, πληροφορίες που προκύπτουν από τυχόν σύμβολα που αποδίδονται για σκοπούς παροχής υπηρεσιών υγείας, γνωματεύσεις ιατρών, ιστορικά άλλων νοσηλειών σας, ακτινογραφίες και ιατρικές απεικονίσεις και εν γένει πάσης μορφής ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τη σωματική σας υγεία παρελθούσα ή τρέχουσα.
Ειδικά τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που είναι κυρίως δεδομένα υγείας, το Πολυιατρείο εκτός από αυτά που εσείς οι ίδιοι γνωστοποιείτε, μπορεί να τα συλλέξει μέσω συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών υγείας (π.χ. νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς κλπ).
Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκούσια τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων.
3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Το Πολυιατρείο, παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για τις οποίες δεν απαιτείται εισαγωγή του ατόμου σε νοσηλευτικό ίδρυμα και στις οποίες περιλαμβάνονται η διάγνωση, η παρακολούθηση, η θεραπεία και οι ιατρικές επισκέψεις. Στα πλαίσια αυτά τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη και μη επεξεργασία, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τόσο τα απλά δεδομένα όσο και τα ειδικών κατηγοριών συλλέγονται και επεξεργάζονται από το προσωπικό για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς εσάς. Κατά συνέπεια η νομική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η Παροχή υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 679/2016 και το Ν. 4624/2019
 • Τόσο τα απλά δεδομένα όσο και τα ειδικών κατηγοριών συλλέγονται και επεξεργάζονται από το προσωπικό για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας σε εσάς στην περίπτωση που βρεθείτε σε κατάσταση νομικής ή σωματικής ανικανότητας και κινδυνεύει η ζωή σας για τη διαφύλαξή της. Κατά συνέπεια η νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η Προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 679/2016 και το Ν. 4624/2019 .
 • Τόσο τα απλά δεδομένα όσο και τα ειδικών κατηγοριών συλλέγονται και επεξεργάζονται από το προσωπικό και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών της νοσηλείας σας από το φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή την ιδιωτική ασφαλιστική σας εταιρία έχοντας λάβει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση αυτή η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η ρητή συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα δίνοντας τη συγκατάθεση εξουσιοδοτείτε το Πολυιατρείο για λογαριασμό σας, να αιτηθεί από το φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο υπάγεστε (ΕΟΠY κλπ) ή την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία που είστε ασφαλισμένος/η, τη συμμετοχή του στην ιατρική σας δαπάνη. Η συγκατάθεση αυτή δίνεται για τη δική σας διευκόλυνση. Αυτονόητα, όταν δεν την παρέχετε , υπάρχει κίνδυνος να επιβαρυνθείτε το συνολικό κόστος.
 • Τόσο τα απλά δεδομένα όσο και τα ειδικών κατηγοριών που συλλέγονται και επεξεργάζονται από το προσωπικό για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της προάσπισης των εννόμων συμφερόντων του Πολυιατρείου όπως η θεμελίωση, άσκηση, υπεράσπιση και υποστήριξη κάθε φύσεως νομικών αξιώσεων του Πολυιατρείου. Κατά συνέπεια η νομική βάση επεξεργασίας στην περίπτωση αυτή είναι το έννομο συμφέρον του Πολυιατρείου.

4. Πού διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά μας, στο νοσηλευτικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό μας που είναι αρμόδια για την παροχή των εξατομικευμένων προς εσάς υπηρεσιών μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Γραφείο Κινήσεως, το Λογιστήριο, τη Νομική Υπηρεσία κ.λπ.
 • Τα δεδομένα σας τόσο τα απλά όσο και των ειδικών κατηγοριών θα διαβιβαστούν και θα καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις, για την ασφαλιστική σας κάλυψη (δηλ., Ασφαλιστικές Εταιρίες κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας (ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ) που εμείς θα τους τα αποστείλουμε προκειμένου να αποζημιώσουν την υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης που εμείς σας παρέχουμε, στα πλαίσια σύμβασης ασφάλισης που έχετε καταρτίσει μαζί τους.
 • Τα δεδομένα σας, τόσο τα απλά όσο και των ειδικών κατηγοριών ενδέχεται να διαβιβαστούν στη συνεργαζόμενη Κλινική μας με την επωνυμία ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ που ανήκει στον Όμιλο Achmea, στον οποίο ανήκουμε και εμείς, στην περίπτωση που έχετε κάνει χρήση υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας της Κλινικής για την βέλτιστη ιατρική σας αξιολόγηση και εξυπηρέτησή σας κατά την παροχή προς εσάς παράλληλων ιατρικών υπηρεσιών.
 • Τα απλά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να τύχουν επεξεργασίας από τη μητρική μας εταιρία «Achmea B.V.», που εδρεύει στην Ολλανδία, καθώς και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρίες του ιδίου Ομίλου Achmea, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή δεν διαβιβάζονται δεδομένα ειδικών κατηγοριών εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση.
 • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
 • Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, το Πολυιατρείο ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, σε Δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες Αρχές, σε δικηγόρους, σε εποπτικές Αρχές, ενδεικτικά σε Αστυνομικά Τμήματα, στην Τροχαία, σε Εισαγγελικές Αρχές, σε ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων του Πολυιατρείου.
 • Τέλος το Πολυιατρείο στα πλαίσια παροχής των ιατρικών υπηρεσιών του προς εσάς, δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα απλά και ειδικών κατηγοριών σε τρίτους συνεργάτες της, Εξωτερικά Διαγνωστικά Κέντρα, για τη διενέργεια εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων που δεν διενεργούνται εντός του Πολυιατρείου, όπως στο Ινστιτούτο Pasteur, σε Παθολογοανατομικά Εργαστήρια, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, στον ΕΟΔΥ, στη Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, σε Προμηθευτές Ειδικών Ιατρικών Υλικών, σε συνεργάτες ιατρούς που παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες στην Κλινική, σε συνεργάτες Προμηθευτές συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σε εταιρίες παροχής λογισμικού και εφαρμογών, σε εταιρείες φύλαξης και αρχειοθέτησης εντύπου υλικού.


5. Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα δεδομένα μου σε αρχείο;

 • Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ν.3418/2005, (ΦΕΚ Α 287/28.11.2005) υποχρεούμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας για τουλάχιστον 10 χρόνια από εκάστη επίσκεψη.
 • Επίσης θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων του Πολυιατρείου.
 • Τα δεδομένα καταγραφής κλειστού κυκλώματος ασφαλείας (CCTV) διατηρούνται για 15 ημέρες.  Σε περίπτωση συμβάντος σε βάρος της Κλινικής, του προσωπικού της ή τρίτων επισκεπτών, οι εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν ενδέχεται να τηρηθούν σε ξεχωριστό αρχείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

6. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;
Έχετε τα δικαιώματα που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ, Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679), στο Ν. 4624/2019 και συγκεκριμένα μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

(1)το δικαίωμα πρόσβασης για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους καθώς και να λάβετε αντίγραφα των δεδομένων που τηρούνται στην Κλινική μας.

(2) το δικαίωμα διόρθωσης για να ζητήσετε να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας.

(3) το δικαίωμα διαγραφής για να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει και να τα επεξεργάζεται το Πολυιατρείο ως Υπεύθυνος επεξεργασίας .Πότε μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα διαγραφής; Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, όταν οι πληροφορίες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους όπως αυτοί που περιγράφηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων του Πολυιατρείου .Πρέπει να ενημερώσουμε άλλους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων, σχετικά με το αίτημά σας για διαγραφή; Σε περίπτωση που το δικαίωμά σας για διαγραφή ικανοποιηθεί εφόσον έχουμε παράσχει τα προσωπικά δεδομένα που θέλετε να διαγραφούν σε τρίτους θα λάβουμε μέτρα να τους ενημερώσουμε για το αίτημα διαγραφής σας, ώστε , με τη σειρά τους, να διαγράψουν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα αλλά ενδέχεται να μην είναι πάντα εφικτό ή μπορεί να συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια εκ μέρους μας.

(4) το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας για να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν διαφωνείτε με την ακρίβεια των πληροφοριών και μέχρι να επαληθευτεί η ακρίβεια των πληροφοριών ή εάν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το Πολυιατρείο αλλά εσείς τα χρειάζεστε, για να εγείρετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε μια νομική αξίωση. Πότε μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα περιορισμού της επεξεργασίας ; Πρέπει να γνωρίζετε ότι και αυτό το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, όταν οι πληροφορίες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους όπως αυτοί που περιγράφηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων του Πολυιατρείου. Πρέπει να ενημερώσουμε άλλους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων σχετικά με τον περιορισμό; Στην περίπτωση που έχουμε μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους, Θα λάβουμε μέτρα εφόσον αυτό είναι εφικτό να τους ενημερώσουμε, σχετικά με τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας, ώστε να μην συνεχίσουν να τα επεξεργάζονται.

(5) το δικαίωμα φορητότητας για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

 • Εάν έχετε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας από τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τoν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πολυιατρείου, αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού αρ 124-126-Αθήνα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail dpo@interamerican.gr.
 • Παρακαλείσθε να ορίζετε σαφώς στην αίτησή σας το δικαίωμα που ασκείτε σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που ζητάτε. Εάν η αίτησή σας δεν είναι σαφής, ενδέχεται να σας ζητήσουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα, για διευκρινιστικούς λόγους. Για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το εκάστοτε αίτημά σας, μπορούμε να ζητήσουμε στοιχείο ταυτοποίησής σας όπως απόδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου και αρκετά επιπρόσθετα προσωπικά σας δεδομένα, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα που ζητάτε. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, και θα σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του ή την αιτιολογημένη χρονική παράταση της απάντησής του.
 • Εφόσον δε μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή στο αίτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε επικοινωνώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 είτε καταθέτοντας το αίτημά σας σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λεωφ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε τέλος αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο email contact@dpa.gr

7. Πως διασφαλίζετε την ασφάλεια των δεδομένων μου;
Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων επιβεβαιώνουμε με περιοδικούς ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου:

Να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση.

Να διασφαλίσουμε τα συστήματα πληροφορικής μας και να περιφρουρήσουμε τις πληροφορίες

Να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα δεδομένα σας, σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα σας είναι κατεστραμμένα ή χαμένα σε αποκατάσταση.

Ενδεικτικά μέτρα που υποστηρίζουν τόσο την φυσική αλλά και ηλεκτρονική ασφάλεια των δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία στην Κλινική μας είναι η φυσική παρουσία ασφάλειας στο κτίριό μας, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των κρίσιμων για εμάς χώρων, η εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης Πόρων, Πολιτικής Ασφάλειας και υποστηρικτικών διαδικασιών, η εγκατάσταση τείχους προστασίας (firewall), λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus, antimalware), η εφαρμογή συστήματος πρόληψης διαρροής δεδομένων (DLP), η χρήση ελέγχου ταυτότητας 2 παραγόντων (2 Factor Authentication), η κατά περιπτώσεις κρυπτογράφηση και άλλα.

*Η παρούσα Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων επικαιροποιήθηκε το Φεβρουάριο 2020.Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Ενημέρωση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Κλινικής μας και ενημερώνοντάς σας με κάθε πρόσφορο μέσο, με την πρώτη ευκαιρία, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.
βιντεοεπιτήρησης
Μπορείτε να μπείτε εδώ και να ενημερωθείτε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης.