Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή
Για τo ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με το διακριτικό εμπορικό σήμα MEDIFIRST ΑΛΙΜΟΥ, MEDIFIRST ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και MEDIFIRST ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και τους εργαζομένους του, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, των ασθενών, των συνοδών των ασθενών, των συνεργατών του και όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το Πολυϊατρείο, αποτελούν βασική προτεραιότητα. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το Πολυϊατρείο συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και τον Ν. 4624/2019 καθώς και με κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετική με τα προσωπικά δεδομένα, την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τον Κώδικα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και τις Αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ. Το Πολυϊατρείο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή περιστατικών κλοπής, απώλειας και διαρροής προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση είναι διαθέσιμη στα σημεία υποδοχής των επισκεπτών μας αλλά και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Πολυϊατρείου.

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με το διακριτικό σήμα με το διακριτικό σήμα MEDIFIRST ΑΛΙΜΟΥ, MEDIFIRST ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και MEDIFIRST ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ έχει έδρα στην Αργυρούπολη -Αττικής, στην οδό Γερουλάνου 1 και Πολεμιστών, έχει ΑΦΜ 999862640 ανήκει στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και έχει λάβει ΑΡ.ΓΕΜΗ 51046/01ΝΤ/Β/02/33 (εφεξής «το Πολυϊατρείο»). Το Πολυϊατρείο, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς εσάς, θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει έδρα στην Αργυρούπολη -Αττικής, στην οδό Γερουλάνου 1 και Πολεμιστών, έχει ΑΦΜ 999862640 ανήκει στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και έχει λάβει ΑΡ.ΓΕΜΗ 51046/01ΝΤ/Β/02/33

1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
Κατά την προσέλευσή σας στο σημείο υποδοχής, στα πλαίσια της ορθής παροχής των υπηρεσιών μας, θα δημιουργήσουμε τον ατομικό φάκελο που θα συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες ιατρικές και μη πληροφορίες που απαιτούνται για να παρέχουμε σε εσάς, υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας, έτσι απαραίτητα θα πρέπει να μας δηλώσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς όπως:
 • Δεδομένα Ταυτοποίησης σας όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
 • Δεδομένα Επικοινωνίας που συλλέγουμε στο στάδιο της υποδοχής σας όπως π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου κινητού/σταθερού/ φαξ
 • Δεδομένα Πληρωμής όπως π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες
 • Δεδομένα Ασφάλισης, τον ασφαλιστικό σας φορέα ή Ιδιωτική Ασφάλιση και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προκειμένου το Λογιστήριο να γνωρίζει πώς θα τιμολογηθούν οι υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε και να σας ενημερώσουμε για το σχετικό κόστος και για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας προς εσάς
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων /πρώην ευαίσθητα, όπως ΑΜΚΑ, φυσική κατάσταση, παθολογικά/κλινικά συμπτώματα, ιατρικές εξετάσεις, προσωπικό/ ή οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, αγωγή φαρμάκων, παρελθούσες νοσηλείες , πληροφορίες εθνικότητας και κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται για λόγους διάγνωσης ή θεραπείας, δεδομένα που αφορούν στη σεξουαλική σας ζωή ή τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις
 • Δεδομένα Διακανονισμού όπως π.χ. δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των οικονομικών απαιτήσεων του Πολυϊατρείου και σχετικά έγγραφα/ δικαιολογητικά
 • Δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη χρησιμοποίηση και υποβολή φόρμας παραπόνου όπως ονοματεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου. Η φόρμα παραπόνου καταρχήν υποβάλλεται ανώνυμα, και μόνο εφόσον ο ίδιος ο παραπονούμενος το επιθυμεί δηλώνει τα στοιχεία του προκειμένου να λάβει τον ενημέρωση από το Πολυιατρείο
 • Δεδομένα που συλλέγουμε όταν μας καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου.
 • Δεδομένα που συλλέγουμε από την υποβολή φόρμας επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου).
 • Δεδομένα που συλλέγουμε από την συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης (ονοματεπώνυμο).
 • Τέλος δεδομένα εικόνας συλλέγουμε κατά την είσοδό σας στo κτίριο και τους χώρους μας από τη λειτουργία κλειστού κυκλώματος καμερών ασφαλείας (CCTV) για τη λειτουργία του οποίου εγκαίρως κατά την είσοδό σας στους χώρους μας ενημερώνεστε, τηρώντας απόλυτα όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλες τις πληροφορίες τις μεταχειριζόμαστε με εμπιστευτικότητα, ως απόρρητες και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να συλλέγουμε μόνο τις απαραίτητες σύμφωνα με τα ιατρικά πρότυπα και δεν θα τις επεξεργαστούμε για σκοπούς άλλους από όσους περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση.

2. Από ποιες πηγές συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;
Από εσάς, με την είσοδό σας στο σημείο υποδοχής για τη λήψη των ιατρικών υπηρεσιών μας, το προσωπικό μας μεριμνά να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα ατομικών στοιχείων, σε περίπτωση αδυναμίας σας, τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από το συνοδό του ασθενούς ή από οικείο του πρόσωπο.
Από εσάς, με τη δήλωση και συμπλήρωση εντύπων ερωτήσεων που θα συμπεριληφθούν στον ιατρικό ατομικό φάκελό σας , από ιατρικές εξετάσεις που μας προσκομίζετε, ιατρικές πράξεις, πληροφορίες που προκύπτουν από τυχόν σύμβολα που αποδίδονται για σκοπούς παροχής υπηρεσιών υγείας, γνωματεύσεις ιατρών, ιστορικά άλλων νοσηλειών σας, ακτινογραφίες και ιατρικές απεικονίσεις και εν γένει πάσης μορφής ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τη σωματική σας υγεία, παρελθούσα ή τρέχουσα.
Ειδικά τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που είναι κυρίως δεδομένα υγείας, το Πολυϊατρείο εκτός από αυτά που εσείς οι ίδιοι γνωστοποιείτε, μπορεί να τα συλλέξει μέσω συμβεβλημένων παρόχων υπηρεσιών υγείας (π.χ. νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς κλπ).
Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκούσια τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων.
3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Το Πολυϊατρείο, παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για τις οποίες δεν απαιτείται εισαγωγή του ατόμου σε νοσηλευτικό ίδρυμα και στις οποίες περιλαμβάνονται η διάγνωση, η παρακολούθηση, η θεραπεία και οι ιατρικές επισκέψεις. Στα πλαίσια αυτά τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη και μη επεξεργασία, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τόσο τα απλά δεδομένα όσο και τα ειδικών κατηγοριών συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας/υποβάλλονται σε επεξεργασία επεξεργάζονται από το προσωπικό για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς εσάς. Κατά συνέπεια η νομική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η Παροχή υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 679/2016 και το Ν. 4624/2019
 • Τόσο τα απλά δεδομένα όσο και τα ειδικών κατηγοριών συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας/υποβάλλονται σε επεξεργασία από το εντεταλμένο προς τούτο προσωπικό και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών της πρωτοβάθμιας περίθαλψής σας από την ιδιωτική ασφαλιστική σας εταιρία, σύμφωνα με τους οικείους συμβατικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, έχοντας λάβει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας για την διαβίβαση των στοιχείων σας. Στην περίπτωση αυτή η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η ρητή συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα δίνοντας τη συγκατάθεση εξουσιοδοτείτε το Πολυϊατρείο για λογαριασμό σας, να διαβιβάσει τα στοιχεία σας προκειμένου να αιτηθεί από την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία που είστε ασφαλισμένος/η, τη συμμετοχή της στην ιατρική σας δαπάνη. Η συγκατάθεση αυτή δίνεται για τη δική σας διευκόλυνση και προκειμένου να μην επιβαρυνθείτε το συνολικό κόστος της ιατρικής δαπάνης. Η παροχή της συγκατάθεσης είναι ελεύθερη. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη διαβίβαση των στοιχείων του ιατρικού φακέλου σας από το Πολυϊατρείο για το σκοπό αυτό, σας ενημερώνουμε ότι θα καταβάλετε στο Πολυϊατρείο το συνολικό κόστος της ιατρικής δαπάνης και ότι μπορείτε αντίστοιχα να αποζημιωθείτε απολογιστικά από την ιδιωτική ασφαλιστική σας εταιρεία σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από τον αντίστοιχο φορέα στοιχεία.
 • Τόσο τα απλά δεδομένα όσο και τα ειδικών κατηγοριών που συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας/υποβάλλονται σε επεξεργασία από το προσωπικό για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της προάσπισης των εννόμων συμφερόντων του Πολυϊατρείου όπως η θεμελίωση, άσκηση, υπεράσπιση και υποστήριξη κάθε φύσεως νομικών αξιώσεων του Πολυϊατρείου. Κατά συνέπεια η νομική βάση επεξεργασίας στην περίπτωση αυτή είναι το έννομο συμφέρον του Πολυϊατρείου.
 • Τα απλά δεδομένα σας που συλλέγονται κατά την προαιρετική συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Ασθενούς/Επισκέπτη τα επεξεργαζόμαστε για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μας με στόχο τον έλεγχο της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών μας και τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών μας.

4. Πού διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά μας, στο νοσηλευτικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό μας που είναι αρμόδια για την παροχή των εξατομικευμένων προς εσάς υπηρεσιών μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Συντονιστικό γραφείο ασθενών , το Λογιστήριο, τη Νομική Υπηρεσία κ.λπ.
 • Τα δεδομένα σας τόσο τα απλά όσο και των ειδικών κατηγοριών θα διαβιβαστούν με τη συγκατάθεσή σας και θα καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις, για την ασφαλιστική σας κάλυψη (δηλ., Ασφαλιστικές Εταιρίες κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας (ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ) που εμείς θα τους τα αποστείλουμε προκειμένου να αποζημιώσουν την υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης που εμείς σας παρέχουμε, στα πλαίσια σύμβασης ασφάλισης που έχετε καταρτίσει μαζί τους.
 • Τα απλά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να τύχουν επεξεργασίας από τη μητρική μας εταιρία «Achmea B.V.», που εδρεύει στην Ολλανδία, καθώς και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρίες του ιδίου Ομίλου Achmea, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου συμμόρφωσης προς τις εταιρικές πολιτικές του Ομίλου. Στην περίπτωση αυτή δεν διαβιβάζονται δεδομένα ειδικών κατηγοριών εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση.
 • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.
 • Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, το Πολυϊατρείο ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, σε Δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες Αρχές, σε δικηγόρους, σε εποπτικές Αρχές, ενδεικτικά σε Αστυνομικά Τμήματα, στην Τροχαία, σε Εισαγγελικές Αρχές, σε ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων του Πολυϊατρείου.
 • Τέλος το Πολυϊατρείο στα πλαίσια παροχής των ιατρικών υπηρεσιών του προς εσάς, δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα απλά και ειδικών κατηγοριών σε τρίτους συνεργάτες του, Εξωτερικά Διαγνωστικά Κέντρα ή σε Παθολογοανατομικά Εργαστήρια για τη διενέργεια εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων που δεν διενεργούνται εντός του Πολυϊατρείου, όπως στο Ινστιτούτο Pasteur, ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ, ΜEDISYN, ΣΙΑΝΟΣ (CYTOLAB) στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, στον ΕΟΔΥ, στη Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, σε Προμηθευτές Ειδικών Ιατρικών Υλικών, σε συνεργάτες ιατρούς που παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες στην Κλινική, σε συνεργάτες Προμηθευτές συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σε εταιρίες παροχής λογισμικού και εφαρμογών, σε εταιρείες φύλαξης και αρχειοθέτησης εντύπου υλικού.


5. Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα δεδομένα μου σε αρχείο;
 • Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ν.3418/2005, (ΦΕΚ Α 287/28.11.2005) υποχρεούμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας για 10 χρόνια από εκάστη επίσκεψη.
 • Επίσης θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων του Πολυϊατρείου.
 • Τα δεδομένα καταγραφής κλειστού κυκλώματος ασφαλείας (CCTV) διατηρούνται για 15 ημέρες. Σε περίπτωση συμβάντος σε βάρος του Πολυϊατρείου, του προσωπικού του ή τρίτων επισκεπτών, οι εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν ενδέχεται να τηρηθούν σε ξεχωριστό αρχείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.


6. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;
Έχετε τα δικαιώματα που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ, Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679), στο Ν. 4624/2019 και συγκεκριμένα μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

(1)το δικαίωμα πρόσβασης για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους καθώς και να λάβετε αντίγραφα των δεδομένων που τηρούνται στο Πολυϊατρείο μας.

(2) το δικαίωμα διόρθωσης για να ζητήσετε να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σα.

(3) το δικαίωμα διαγραφής για να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει και να τα επεξεργάζεται το Πολυϊατρείο ως Υπεύθυνος επεξεργασίας. Πότε μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα διαγραφής; Πρέπει να γνωρίζετε ότι το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, όταν οι πληροφορίες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους όπως αυτοί που περιγράφηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων του Πολυϊατρείου. Πρέπει να ενημερώσουμε άλλους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων, σχετικά με το αίτημά σας για διαγραφή; Σε περίπτωση που το δικαίωμά σας για διαγραφή ικανοποιηθεί εφόσον έχουμε παράσχει τα προσωπικά δεδομένα που θέλετε να διαγραφούν σε τρίτους θα λάβουμε μέτρα να τους ενημερώσουμε για το αίτημα διαγραφής σας, ώστε , με τη σειρά τους, να διαγράψουν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα αλλά ενδέχεται να μην είναι πάντα εφικτό ή μπορεί να συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια εκ μέρους μας.

(4) το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας για να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν διαφωνείτε με την ακρίβεια των πληροφοριών και μέχρι να επαληθευτεί η ακρίβεια των πληροφοριών ή εάν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το Πολυϊατρείο αλλά εσείς τα χρειάζεστε, για να εγείρετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε μια νομική αξίωση. Πότε μπορούμε να αρνηθούμε αιτήματα περιορισμού της επεξεργασίας; Πρέπει να γνωρίζετε ότι και αυτό το δικαίωμα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, όταν οι πληροφορίες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους νόμιμους λόγους όπως αυτοί που περιγράφηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων του Πολυϊατρείου. Πρέπει να ενημερώσουμε άλλους παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων σχετικά με τον περιορισμό; Στην περίπτωση που έχουμε μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους, θα λάβουμε μέτρα εφόσον αυτό είναι εφικτό να τους ενημερώσουμε, σχετικά με τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας, ώστε να μην συνεχίσουν να τα επεξεργάζονται.

(5) το δικαίωμα φορητότητας για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

 • Εάν έχετε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας από τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τoν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πολυϊατρείου, συμπληρώνοντας το «Έντυπο Άσκησης Δικαιώματος» του Πολυϊατρείου ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού αρ 124-126-Αθήνα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα email dpo@interamerican.gr.
 • Παρακαλείσθε να ορίζετε σαφώς στην αίτησή σας το δικαίωμα που ασκείτε σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που ζητάτε. Εάν η αίτησή σας δεν είναι σαφής, ενδέχεται να σας ζητήσουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα, για διευκρινιστικούς λόγους. Για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το εκάστοτε αίτημά σας, μπορούμε να ζητήσουμε στοιχείο ταυτοποίησής σας όπως απόδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου και αρκετά επιπρόσθετα προσωπικά σας δεδομένα, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα που ζητάτε. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την απάντηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, και θα σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του ή την αιτιολογημένη χρονική παράταση της απάντησής του.
 • Εφόσον δε μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή στο αίτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε επικοινωνώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 είτε καταθέτοντας το αίτημά σας σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λεωφ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε τέλος αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο email contact@dpa.gr

7. Πως διασφαλίζετε την ασφάλεια των δεδομένων μου;
Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων επιβεβαιώνουμε με περιοδικούς ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου:

Να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ακατάλληλη χρήση.

Να διασφαλίσουμε τα συστήματα πληροφορικής μας και να περιφρουρήσουμε τις πληροφορίες

Να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα δεδομένα σας, σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα σας είναι κατεστραμμένα ή χαμένα σε αποκατάσταση.

Ενδεικτικά μέτρα που υποστηρίζουν τόσο την φυσική αλλά και ηλεκτρονική ασφάλεια των δεδομένων που τίθενται σε επεξεργασία στην Κλινική μας είναι η φυσική παρουσία ασφάλειας στο κτίριό μας, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των κρίσιμων για εμάς χώρων, η εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης Πόρων, Πολιτικής Ασφάλειας και υποστηρικτικών διαδικασιών, η εγκατάσταση τείχους προστασίας (firewall), λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus, antimalware), η εφαρμογή συστήματος πρόληψης διαρροής δεδομένων (DLP), η χρήση ελέγχου ταυτότητας 2 παραγόντων (2 Factor Authentication), η κατά περιπτώσεις κρυπτογράφηση και άλλα.

*Η παρούσα Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων επικαιροποιήθηκε τον Ιούλιο 2022. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Ενημέρωση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Κλινικής μας και ενημερώνοντάς σας με κάθε πρόσφορο μέσο, με την πρώτη ευκαιρία, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.
βιντεοεπιτήρησης
Μπορείτε να μπείτε εδώ και να ενημερωθείτε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Cookies
Τι είναι τα cοοkies;
Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, το κινητό σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, όσο βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies μάς βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Απολύτως απαραίτητα cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως ρυθμίζονται μόνο ως απόκριση σε ενέργειες που γίνονται από εσάς, που αφορούν ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως είναι η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας ώστε να μπλοκάρει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, αλλά σε αυτήν την περίπτωση ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας μπορεί να μην λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν καμία προσωπική πληροφορία.

Cookiesession1
Περιγραφή: Χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της ιστοσελίδας προκειμένου να ελέγξει αν το request (αίτημα επίσκεψης στη σελίδα) είναι αυθεντικό.
Διάρκεια Ζωής: 1 χρόνος