Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μονάδας πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγιείας

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την αγορά ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων και εξοπλισμού τμημάτων μονάδας πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας.
Διευκρινίζουμε ότι: Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο e-mail procurement@interamerican.gr έως την Δευτέρα 27/09/2021 και ώρα 14.30 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες στο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ