Πρωτοποριακή μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας

Πρωτοποριακή μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας

Σε ένα σημείο ιατροί και διαγνωστικές εξετάσεις και όλα όσα χρειάζεσαι για την υγεία σου!
Το MEDIFIRST αλλάζει τα δεδομένα τόσο για την πρόσβαση, όσο και για το συντονισμό των υπηρεσιών υγείας. Σας προσφέρει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους ώστε να συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών.
Το MEDIFIRST στελεχώνεται από διακεκριμένους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ είναι εξοπλισμένο με εξαιρετικά σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σας προσφέρει αξιόπιστες βιοπαθολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και διαχείρισης χρόνιων ασθενειών είτε αυτές αφορούν προγραμματισμένα ή έκτακτα περιστατικά.

* Το νέο Medifirst στο Περιστέρι εξυπηρετεί 16ώρες/24ωρο από 7:00-22:00 7ημέρες/ εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των αργιών.

Υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία
Τα πολυϊατρεία MEDIFIRST είναι ιατρικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της INTERAMERICAN , που είναι πρωτοπόρος στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Σας εξασφαλίζουν υψηλή αξιοπιστία, ποιότητα υπηρεσιών, άριστο εξοπλισμό και τεχνογνωσία.
Τα Medifirst, τα σύγχρονα ιδιωτικά πολυϊατρεία της Interamerican, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη των υπηρεσιών τους, είναι πιστοποιημένα για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας τους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, από τον ανεξάρτητο διεθνή φορέα Swiss Approval. Η πιστοποίηση αφορά τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχονται από τα πολυϊατρεία Medifirst και πιο συγκεκριμένα, το βιοπαθολογικό, το απεικονιστικό τμήμα και τα εξωτερικά ιατρεία των μονάδων.
Το 2023 έχοντας ως κύριο στόχο την αριστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξέλιξη και την αύξηση της ασφάλειας στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των επισκεπτών τους προχώρησαν σε περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η ανάπτυξη αφορά την υιοθέτηση ιατρικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων για την παροχή των υπηρεσιών και την συμπερίληψη των 11 ευρωπαϊκώς αποδεκτών διαστάσεων της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στην ροή των εργασιών τους.

Πιο αναλυτικά, στο επίκεντρο της φροντίδας υγείας ήταν και ενισχύονται περαιτέρω οι:
 • Κατάλληλη, σωστή φροντίδα
 • Διαθεσιμότητα
 • Συνέχεια στη φροντίδα
 • Αποτελεσματικότητα
 • Αποδοτικότητα
 • Επάρκεια
 • Φροντίδα βασισμένη σε τεκμήρια και γνώση
 • Φροντίδα ασθενών που περιλαμβάνει την ακεραιότητα της σωματικής , της ψυχολογικής και της κοινωνικής φροντίδας
 • Συμμετοχή του ασθενούς
 • Ασφάλεια του ασθενούς
 • Έγκαιρη φροντίδα και προσβασιμότητα

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση:
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού
 • Για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
 • Για το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού
 • Για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών
 • Για την εξασφάλιση της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων των Πολυϊατρείων μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR
 • Για τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους πελάτες

Για το αναθεωρημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους τα Medifirst έχουν πιστοποιηθεί και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εξειδικευμένου προτύπου για την παροχή υπηρεσιών υγείας του EN 15224:2016 από τον ανεξάρτητο διεθνή φορέα Swiss Approval. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση επικυρώνει την τυποποίηση των διαδικασιών που δίνει την ευκαιρία στους ασθενείς να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες ιατρικές υπηρεσίες σε σύγχρονες και πρωτοποριακές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικής υπηρεσίας σε κάθε επίσκεψη από όλους τους συμμετέχοντες στην φροντίδα υγείας.
Παράλληλα, το Medifirst στην Αργυρούπολη, στο οποίο λειτουργεί και το κεντρικό Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών για μια σειρά εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε αυτό σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189:2012, δίνοντας έτσι προστιθέμενη αξία στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες σωστής διαχείρισης των δειγμάτων και εγκυρότητας αποτελεσμάτων, τηρώντας μεταξύ άλλων πολύ αυστηρό πρόγραμμα εσωτερικών και εξωτερικών ποιοτικών ελέγχων.

Τα πολυϊατρεία Medifirst εγγυώνται ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε επίπεδο:
 • Ασθενείς και συνοδοί: Το σύστημα υπηρεσιών Medifirst περιλαμβάνει, τόσο εξατομικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας για πλήρη κάλυψη των αναγκών και ιδιωτικότητας των ασθενών, όσο και την παροχή ενός ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος κατά την παραμονή των ασθενών και των συνοδών τους στο χώρο των Medifirst. Όλες οι ανωτέρω διεργασίες, παρακολουθούνται και αξιολογούνται μεταξύ άλλων και μέσω ενός εργαλείου δεικτών, ώστε είναι δυνατή η συνεχής επισκόπηση και επικαιροποίησή τους, και η σύγκρισή τους με τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς δείκτες.
 • Ανθρώπινο δυναμικό:Με βαθιά πεποίθηση πως οι άνθρωποι αποτελούν τα θεμέλια της διασφάλισης της φροντίδας υγείας των ασθενών, τα Medifirst της Interamerican ακολουθούν ένα σύνολο πρότυπων διαδικασιών για τους εργαζομένους τους, ενώ μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις βρίσκονται πάντα στην αιχμή των εξελίξεων του κλάδου της υγείας. Επιπλέον, αφουγκράζονται τις ανάγκες του ασθενούς δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία που αποκομίζει κατά τις επισκέψεις του στα πολυϊατρεία Medifirst, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις: Μέσα από συστηματικούς ελέγχους και τακτικές προληπτικές συντηρήσεις στον εξοπλισμό, αυστηρά πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανσης, τα Medifirst δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους ασθενείς αλλά και τους εργαζομένους τους.
 • Περιβάλλον και κοινωνία: Με προσεκτική επιλογή συνεργατών και προμηθευτών, οι οποίοι εφαρμόζουν αντίστοιχα πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, ανάλογα της δραστηριότητάς τους, και με ορθή διαχείριση των αποβλήτων όπως ορίζεται από την ελληνική (ή εθνική) νομοθεσία, τα Medifirst δημιουργούν μια πρωτοποριακή μονάδα φροντίδας υγείας με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Τα υπερσύγχρονα πολυϊατρεία Medifirst σε Αργυρούπολη, Μαρούσι και Περιστέρι αποτελούν ένα μοναδικό, ιδιαίτερα καινοτομικό και ανθρωποκεντρικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στη χώρα μας. Λειτουργούν αδιάλειπτα 24/7 το χρόνο, προσφέρουν ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες σε ένα σημείο, με μία επίσκεψη, διαχειρίζονται έκτακτες καταστάσεις υγείας, ενώ παράλληλα διαθέτουν υπερσύγχρονες υποδομές και τεχνολογία σε κάθε επίπεδο.

Πολιτική Ποιότητας

Τα Medifirst επιδιώκοντας συνεχώς την βελτίωση δεσμεύονται για την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών και την αύξηση της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η INTERAMERICAN είναι μέλος του Ομίλου ACHMEA ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη.
Στο MEDIFIRST θα βρείτε προσωπική φροντίδα και φιλική αντιμετώπιση, σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον, αποκομίζοντας μια ιδιαίτερα θετική, συνολική εμπειρία όταν χρειαστεί να φροντίσετε την υγεία σας.


Το MEDIFIRST σας βοηθάει να φροντίσετε καλύτερα την υγεία σας

Συχνά για να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα υγείας, για να επισκεφθούμε ένα γιατρό ή για να κάνουμε εξετάσεις, χρειάζεται να αλλάξουμε το καθημερινό μας πρόγραμμα. Επιπλέον, σε αρκετά περιστατικά υγείας απαιτείται η συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η οργάνωση του MEDIFIRST σας επιτρέπει να επισκεφθείτε ιατρούς και να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις στον ίδιο χώρο κάνοντας την καθημερινότητά σας πιο απλή, ενώ παράλληλα επιτρέπει σε ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων να συνεργαστούν για ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την υγεία σας. Το MEDIFIRST ακολουθεί τις πιο σύγχρονες τάσεις της ιατρικής και τηρεί ολοκληρωμένο ιατρικό ιστορικό για κάθε ασθενή του πολυϊατρείου, ώστε να διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών υγείας. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τα προηγμένα διεθνή συστήματα κωδικοποίησης των ασθενειών και των ιατρικών πράξεων ICD-10 και CPT. Έτσι, οποτεδήποτε και αν η υγεία σας το απαιτήσει, κάθε γιατρός στο MEDIFIRST έχει άμεση πρόσβαση στο ιστορικό σας, προκειμένου να αντιμετωπίσει την περίπτωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

10 λόγοι για να εμπιστευτείτε τη φροντίδα της υγείας σας στο MEDIFIRST

1. Στο MEDIFIRST θα βρείτε στον ίδιο χώρο, άριστους ιατρούς όλων σχεδόν των ειδικοτήτων.
2. Στο MEDIFIRST έχετε τη δυνατότητα να κάνετε άμεσα τις διαγνωστικές εξετάσεις που θα σας συστήσει ο γιατρός
3. Το MEDIFIRST βρίσκεται στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών από ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

* Το νέο Medifirst στο Περιστέρι εξυπηρετεί 16ώρες/24ωρο από 7:00-22:00 7ημέρες/ εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των αργιών.

4. Το MEDIFIRST μπορεί να σας προσφέρει τη διαχείριση, παρακολούθηση και υποστήριξη που χρειάζονται οι χρόνιες παθήσεις
5. Το MEDIFIRST φυλάσσει το ιατρικό σας ιστορικό για να είστε σίγουροι ότι τίποτα δεν θα ξεφύγει από την προσοχή του γιατρού σας.
6. Στο MEDIFIRST μπορείτε να πραγματοποιήσετε προληπτικό έλεγχο, ειδικά διαμορφωμένο για εσάς, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο σας.
7. Στο MEDIFIRST μπορείτε να κάνετε το ετήσιο Check-Up σας και το Σάββατο.
8. Το MEDIFIRST σας εξασφαλίζει ταχύτατη εξυπηρέτηση και πλήρη εργαστηριακό έλεγχο σε ένα από τα πλέον αξιόπιστα διαγνωστικά βιοχημικά εργαστήρια.
9. Με περισσότερα από 20 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας στα νότια προάστια της Αθήνας, το MEDIFIRST διαθέτει σήμερα τρεις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Αργυρούπολη, στο Μαρούσι και το Περιστέρι.
10. Στο MEDIFIRST θα βρείτε προσωπική φροντίδα και φιλική αντιμετώπιση από άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό, σε άνετο, μοντέρνο περιβάλλον.


Χρήσιμα άρθρα

Καλό καλοκαίρι ...χωρίς απρόοπτα!

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας και περιορισμών, το φετινό καλοκαίρι το περιμένουμε με μεγαλύτερη λαχτάρα από ποτέ! Για να το απολαύσουμε ξέγνοιαστα, είναι ώρα να μάθουμε πώς προστατευόμαστε και πώς αντιμετωπίζουμε εκείνους τους μικρούς (ή μεγαλύτερους) ...

Περισσότερα

Covid-19

Μάθε για την λειτουργία των Πολυϊατρείων MEDIFIRST.

Περισσότερα

Όλα τα απλά βήματα για την πρόληψη του Διαβήτη Τύπου 2

Ο διαβήτης τύπου 2 προσβάλλει όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας, μειώνοντας κατακόρυφα την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής. Τα καλά νέα είναι πως μπορούμε να τον αποτρέψουμε!

Περισσότερα

Πρόληψη: όταν γίνει συνήθεια, σώζει ζωές

Μέχρι και 5 χρόνια περισσότερης και καλύτερης ζωής κερδίζουμε πραγματοποιώντας τον συστηματικό προληπτικό έλεγχο που ταιριάζει στο φύλο και την ηλικία μας. Βρίσκοντας χρόνο για τον γιατρό, δημιουργούμε χρόνο για εμάς.

Περισσότερα